09 jun 2006 12:25

Ministerraad van 9 juni 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 juni 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 juni 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad nam volgende beslissingen.