09 jun 2006 12:25

Fedra

Overheidsopdracht voor de realisatie en de invulling van een Fedra website en de realisatie en verzending van de elektronische Fedra nieuwsbrief

Overheidsopdracht voor de realisatie en de invulling van een Fedra website en de realisatie en verzending van de elektronische Fedra nieuwsbrief

De ministerraad ging akkoord met het uitschrijven van een algemene offerteaanvraag met publicatie om Fedra, het magazine van de federale ambtenaren, te realiseren, te drukken en te verzenden. Het project is een initiatief van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke integratie. De offerteaanvraag heeft als doel om de website van Fedra te verwezenlijken en in te vullen, en de elektronische nieuwsbrief te verzenden voor FOD Personeel en Organisatie. Een enquête uitgevoerd eind 2005 onder de lezers van Fedra bracht aan het licht dat: - 75 % van de lezers Fedra in gedrukte vorm wil blijven onvangen, - 10 % voor internet kiezen, - 14 % een combinatie van beide verkiezen. Om te beantwoorden aan de behoeften van alle lezers, de doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken en mee te evolueren met de elektronische communicatie, wordt het magazine aangevuld met een website en een elektronische nieuwsbrief. Dankzij de site kan men alle artikelen van Fedra raadplegen. Hij zal een gebruiksvriendelijke zoekfunctie hebben waardoor men de artikels gemakkelijk op datum en onderwerp kan terugvinden. De nieuwsberichten worden aangekondigd op de website. Die wordt ook aangewend om de interactie en de participatie van de ambtenaren te stimuleren via forums, polls, tevredenheidsenquêtes, wedstrijden... De ambtenaren krijgen de keuze om de papieren versie te ontvangen of enkel voor de website te raadplegen. De belangrijkste nieuwsberichten worden dan in een elektronische nieuwsbrief verzonden. Die zal ten minste twee maal per jaar verschijnen.