09 jun 2006 12:25

Pensioendienst voor de overheidssector

Overdracht van het personeel van de administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector

Overdracht van het personeel van de administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot overheveling van het personeel dat zijn werkzaamheden uitoefent binnen de administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen. Overeenkomstig de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de Pensioendienst voor de overheidssector draagt het ontwerp op 1 januari 2006 alle personen die werken bij de administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën ambtshalve over naar de Pensioendienst voor de overheidssector. Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen aan de Raad van State voorgelegd.