09 jun 2006 12:25

Generatiepact

Wijziging van de reglementaire bepalingen van de Infodienst voor pensioenen

Wijziging van de reglementaire bepalingen van de Infodienst voor pensioenen

De ministerraad besliste de reglementaire bepalingen over de infodienst van de pensioenen aan te passen. Hij keurde daarvoor in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende uitvoering van hoofdstuk III van de wet (*) over het generatiepact dat de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, voorstelden. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. Dankzij het ontwerp kan iedereen op termijn een individuele berekening van zijn pensioenbedrag bekomen, welke loopbaan hij ook had. Vanaf 55 jaar moet dat zelfs elk jaar automatisch gebeuren. De informatie die de pensioendiensten leveren zal op gecoördineerde en uniforme wijze een schatting geven van opgebouwde pensioenrechten en de rechten die nog moeten worden opgebouwd. De pensioeninstellingen moeten aan de toekomstige gepensioneerden die 55 jaar zijn een overzicht van de loopbaan geven. Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen. (*) van 23 december 2005