09 jun 2006 12:25

Phenixproject

Overheidsopdracht voor het drukken, onder omslag steken en verzenden van documenten

Overheidsopdracht voor het drukken, onder omslag steken en verzenden van documenten

Het phenixproject is een samenwerking van FOD justitie met de firma Unisys voor de modernisering en de uniformisering van de bestaande informaticasystemen van de Rechterlijke orde. Dankzij de centrale verwerking van het Phenix-systeem kan men het geheel van briefwisseling die Phenix genereert centraal laten gebeuren. Een maximum van die briefwisseling zou via elektronische weg gebeuren. Het elektronisch beveiligd verzenden, centraal afdrukken en geautomatiseerd onder enveloppe steken wordt aan een externe firma uitbesteed. Daarom gaat de ministerraad akkoord met het voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, om een overheidsopdracht via een algemene offerteaanvraag te gunnen. De opdracht heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die men jaarlijks kan verlengen tot 7 jaar in totaal. Na evaluatie van de ingediende offertes beslist men de opdracht te gunnen aan de firma Speos uit Brussel.