09 jun 2006 12:25

Telefooninstallaties met analoge inkiezing

Aanpassing of vervanging van de telefooninstallaties met analoge inkiezing in de gebouwen van de federale overheidsdiensten

Aanpassing of vervanging van de telefooninstallaties met analoge inkiezing in de gebouwen van de federale overheidsdiensten

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, om de telefooninstallaties met analoge inkiezing aan te passen of te vervangen in de federale overheidsdiensten. Belgacom heeft beslist om vanaf oktober 2006 geen analoge inkiezing meer ter beschikking te stellen. Vanaf die datum zijn de diensten die nog volgens het systeem functioneren niet meer bereikbaar. Men zal de installaties die men kan omschakelen aanpassen. Daarvoor wordt een onderhandse overeenkomst gesloten met de firma die de installatie heeft gedaan en die instaat voor het onderhoud. De kostprijs wordt geschat op 70.000 euro BTW inbegrepen. Voor de installaties die men moet vervangen onderzoekt men eerst of men de buiten gebruik gestelde en gerecupereerde telefooninstallaties kan gebruiken. Daarvoor wordt een onderhandse overeenkomst gesloten met de firma die de bestaande installatie plaatste, onderhield en bij buiten gebruikstelling demonteerde. Voor de vervanging van de andere installaties schrijft men een algemene offerteaanvraag uit. De kostprijs wordt geschat op 1.550.000 euro BTW inbegrepen.