09 jun 2006 12:25

Financiering ziekenhuizen

Budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

Budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling voor het jaar 2006 van het globaal budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De bepaling van dit budget is noodzakelijk om voor elk ziekenhuis het budget van financiële middelen vast te leggen. Het globaal budget voor 2006 houdt rekening met de eerder genomen maatregelen die een effect resorteren in 2006 en met de toevoeging van diverse maatregelen die de regering nam. Het globaal budget is aangepast en bedraagt 5.483.404.241 euro. Het ontwerp wordt voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd.