09 jun 2006 12:25

NMBS holding

Ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS holding

Ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS holding

De ministerraad stemde in met een ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS holding. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Het ontwerp verleent eervol ontslag aan de heer Gerard Gelmini, vertegenwoordiger van de Algemene centrale van openbare diensten (ACOD) bij het strategisch comité van de NMBS holding. De heer Michel Abdissi wordt benoemd als nieuwe vertegenwoordiger van het ACOD.