01 apr 2004 19:00

Alternatieve gerechtelijke maatregelen

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad beslist de minister van Justitie de mogelijkheid te bieden het RSZ PPO rechtstreeks opdrachten tot uitbetaling te kunnen geven binnen de enveloppe gereserveerd voor gerechtelijke alternatieve maatregelen.

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad beslist de minister van Justitie de mogelijkheid te bieden het RSZ PPO rechtstreeks opdrachten tot uitbetaling te kunnen geven binnen de enveloppe gereserveerd voor gerechtelijke alternatieve maatregelen.

Deze opdrachten kaderen in het Veiligheidsfonds - ondergebracht bij RSZ PPO - dat niet alleen de veiligheids- en preventiecontracten en de drugplannen financiert maar ook de alternatieve gerechtelijke maatregelen, waarvoor de minister van Justitie bevoegd is.