09 jun 2004 17:00

Alternatieve gerechtelijke maatregelen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan het toekennen van kredieten voor het afsluiten van een nieuwe reeks overeenkomsten tussen de FOD Justitie en de steden en gemeenten.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan het toekennen van kredieten voor het afsluiten van een nieuwe reeks overeenkomsten tussen de FOD Justitie en de steden en gemeenten.

18 steden en gemeenten hebben een nieuw project ingediend, of om uitbreiding van het personeel of de reorganisatie van een bestaand project gevraagd. Het geheel van deze projecten vertegenwoordigt een financiële tussenkomst van bijna 515.000 EUR. Het is interessant om te noteren dat de meeste aanvragen projecten zijn die betrekking hebben op de werkstraf. Dit fenomeen kan worden verklaard door het feit dat, sedert de werkstraf ingevoerd werd in ons straffenarsenaal, zij geregeld uitgesproken wordt binnen de diverse gerechtelijke arrondissementen. Zo telde men in 2003 4.270 nieuwe dossiers, tegenover 556 in 2002!