19 dec 2013 18:39

Alternatieve instellingen voor collectieve belegging

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Koen Geens twee voorontwerpen van wet goed over de alternatieve instellingen voor collectieve belegging. 

Het eerste wetsontwerp zet een aantal Europese richtlijnen in Belgisch recht om. Het omvat:

  • de geharmoniseerde bepalingen die van toepassing zijn op de beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB) die voortvloeien uit de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive)
  • de niet-geharmoniseerde bepalingen:
    • de AICB's die hun rechten van deelneming aan het publiek aanbieden of die geopteerd hebben voor een van de bij wet geregelde institutionele of private statuten
    • de beheervennootschappen van openbare AICB's naast de bovengenoemde geharmoniseerde bepalingen

De goedkeuring van de AIFM-richtlijn is een onderdeel van het reglementaire antwoord van de Europese Unie op de financiële crisis. Ze zorgt mede voor de omkadering van het zogenaamde schaduwbankieren (shadow banking)  waarvan de risico's voor de algehele economie duidelijk in het licht zijn gesteld door de recente financiële crisis.

Het tweede voorontwerp vervolledigt de bepalingen van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders op het vlak van de verhaalmiddelen. Het zet richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen gedeeltelijk in Belgisch recht om. 

voorontwerp van wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders voorontwerp van wet tot aanvulling van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, wat de verhaalmiddelen betreft