01 jul 2005 17:00

Ambassade België in Tokyo

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de bekendmaking goed van een algemene offerte-aanvraag voor de wederopbouw van de ambassade van België in Tokyo.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de bekendmaking goed van een algemene offerte-aanvraag voor de wederopbouw van de ambassade van België in Tokyo.

De gebouwen van de ambassade in Tokyo zijn verouderd en onveilig. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het project gestart om de wederopbouw te financieren door een bouwpromotor een erfpacht toe te kennen. België blijft eigenaar van het terrein, dat het in 1928 aankocht. De bouwpromotor wordt gekozen door middel van een algemene offerte-aanvraag.