03 mei 2017 16:08

Ambtenaren naar de (cyber)schoolbanken: CCB stoomt federale ambtenaren klaar voor de toekomst

Brussel: Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) biedt de komende drie jaar gespecialiseerde opleidingen aan in cybersecurity. Dit doen ze om het ambtenarenkorps beter te wapenen tegen cybercriminelen. “Cyberveiligheid is een discipline die heel snel evolueert”, zegt Nathalie Van Raemdonck, projectmanager bij het CCB. “Als we willen dat onze federale computernetwerken goed beveiligd zijn, is een goede opleiding in cyberveiligheid cruciaal.”

De opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO). Als lesgevers werden experts uit de publiek-private sector geëngageerd.

De lessen zijn vooral gericht op IT-verantwoordelijken en zullen zich dit jaar focussen op security management. Daarnaast worden ook verschillende technische introductielessen aangeboden voor de ambtenaren die zich meer met de technische kant van de zaak bezighouden. Dit jaar zullen ongeveer 500 ambtenaren een opleiding krijgen. “De bedoeling is om een soort cybersecurityambassadeurs op te leiden die vervolgens hun kennis kunnen verspreiden binnen hun eigen dienst”, aldus Van Raemdonck.

Bovendien kunnen ook ambtenaren die niet actief zijn in de IT-sector hun cyberveiligheidskennis bijspijkeren. Zij kunnen zich via OFO inschrijven voor een e-learningcursus die hen helemaal wegwijs maakt in de wereld van cybersecurity.

De opleidingen kan je vinden op https://www.ofoifa.belgium.be/nl/cybersecurity-een-uitgebreid-opleidingsaanbod-voor-zowel-it-managers-als-it-medewerkers.

Over het Centrum voor Cybersecurity België:

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is het nationale centrum voor cyberveiligheid in België.
Het CCB stelt tot doel het superviseren, het coördineren en het waken over de toepassing van de
Belgische strategie betreffende cyberveiligheid. Door het optimaliseren van de informatieuitwisseling
zullen de bevolking, de bedrijven de overheid en de vitale sectoren zich gepast kunnen
beschermen.

www.ccb.belgium.be

Contact Centrum voor Cybersecurity België<

Nathalie Van Raemdonck
T: +32 2 501 05 69
nathalie.vanraemdonck@ccb.belgium.be