31 mei 2013 18:52

Ambtenaren: wijziging van het verlof voor ziekte of arbeidsongeval - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de controles op ziekteverzuim in geval van ziekte en arbeidsongeval voor personeelsleden van de federale overheid aanpast.

Voortaan kan Medex ook controleren of een federaal ambtenaar gerechtvaardigd afwezig is na een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk, en niet enkel bij ziekte. De toelating om een bijkomende activiteit uit te oefenen (cumulmachtiging) wordt opgeschort, als de ambtenaar niet kan werken omdat hij ziek is, na een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk of omwille van een beroepsziekte.
De voorzitter van het directiecomité, de secretaris-generaal of zijn afgevaardigde verwittigen de ambtenaar als, na uitputting van zijn ziektekapitaal, zijn dossier wordt overgemaakt aan Medex voor het onderzoek in het kader van het vroegtijdige pensioen. Indien de ambtenaar het onderzoek weigert zonder enige rechtvaardiging dan dienen ze hem om toelichtingen te vragen. Als de ambtenaar zijn afwezigheid niet kan rechtvaardigen, dan wordt hij in non-activiteit geplaatst vanaf de dag van niet-presentatie tot de dag van herneming van het werk.