02 feb 2007 16:00

Ambtenarenzaken

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur voor contractuelen die meer dan twee jaar in dienst zijn

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur voor contractuelen die meer dan twee jaar in dienst zijn

Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken. Het voorontwerp geeft contractuelen die meer dan twee jaar bij de overheid in dienst zijn een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Als ze geslaagd zijn voor een vergelijkend wervingsexamen of een vegelijkende selectie voor een betrekking van dezelfde graad of klasse als hun contractuele betrekking, behouden ze hun uitslag ook nadat de geldigheid van de wervingsreserve verstreken is. Het voorontwerp ruimt daarnaast ook een aantal wettelijke bepalingen op.