01 jun 2011 17:58

Ambtenarenzaken

Openbare aanbesteding voor de hospitalisatieverzekering van personeelsleden van de federale overheidsdiensten

Openbare aanbesteding voor de hospitalisatieverzekering van personeelsleden van de federale overheidsdiensten

De ministerraad geeft aan minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte de toestemming om op basis van het bestek dat ze aan de ministerraad heeft voorgelegd, een overheidsopdracht te gunnen voor de collectieve hospitalisatieverzekering van personeelsleden van de federale overheidsdiensten en hun gezinsleden. De overheidsopdracht treedt in werking op 1 januari 2012.