02 dec 2022 15:41

Ambtenarenzaken: overheidsopdracht voor de levering van IT-materiaal

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht betreffende de levering van laptops, desktops, ruggedized-toestellen, 2-in-1-toestellen, beeldschermen, aanverwante accessoires en diensten voor de federale overheidsdiensten en -instellingen.

De overheidsopdracht (raamovereenkomst) wordt geplaatst door de aankoopcentrale FOR van de FOD BOSA via een openbare procedure. Hij bestaat uit zes percelen en zal worden afgesloten voor vier jaar (mogelijkheid tot verlenging met twaalf maanden).