13 mei 2022 17:22

Ambtenarenzaken: overheidsopdracht voor kaarten voor de afname van motorbrandstoffen en het opladen bij laadpalen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de lancering van een overheidsopdracht betreffende de levering van chipkaarten voor de afname van motorbrandstoffen aan de pompen en het opladen bij laadpalen, voor rekening van het directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Het doel van deze nieuwe overheidsopdracht (raamovereenkomst) is om het voor de federale overheidsdiensten en instellingen mogelijk te maken chipkaarten of magneetkaarten aan te kopen voor de afname van motorbrandstoffen aan pompen en het opladen aan laadpalen. De overheidsopdracht zal worden geplaatst door de aankoopcentrale FOR van de FOD BOSA via een openbare procedure. Dit contract betreft de vervanging van de huidige opdracht, die afloopt op 31 oktober 2022. Het gaat hier dus niet over een nieuw initiatief, maar wel over het verzekeren van de continuïteit van de openbare diensten. De opdracht zal worden gesloten voor vier jaar (met zes maanden verlengbaar).