24 dec 2021 09:15

Ambtenarenzaken: raamovereenkomst voor multifunctionele apparaten en printers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende de levering van multifunctionele apparaten en printers voor de federale overheid.

Deze opdracht heeft tot doel om aan de federale overheidsdiensten en -instellingen een contract ter beschikking te stellen dat hen toelaat multifunctionele apparaten en printers aan te schaffen (aankoop of leasing zonder aankoopoptie) en te onderhouden. De overheidsopdracht zal worden geplaatst door de FOR-aankoopcentrale van de FOD BOSA via een openbare procedure.