24 dec 2021 09:15

Ministerraad van 23 december 2021

Een ministerraad vond plaats via elektronische procedure op donderdag 23 december 2021 onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Verhoging van de maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers in 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed met tot doel om de maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding te verhogen voor vrijwilligers die in 2022 actief zijn in de zorgsector, inclusief de vaccinatiecentra.

Regelgeving voor de medische verkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed om de medische verkiezingen met één jaar uit te stellen en ze voortaan om de vijf jaar te organiseren.

Uitvoerende samenwerkingsakkoorden betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

Invasieve exotische soorten vormen een grote bedreiging voor de inheemse biodiversiteit. Ze kunnen ziektes overdragen en zo een gevaar vormen voor de volksgezondheid en economische schade berokkenen. De Europese Verordening nr.1143/2014 legt regels vast om de nadelige gevolgen van de zorgwekkende invasieve uitheemse soorten voor de biodiversiteit in de Europese Unie te voorkomen, tot een minimum te herleiden en te matigen.

Om deze Verordening op een coherente manier op Belgisch niveau uit te voeren, gaat de ministerraad op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi akkoord met vier ontwerpen van uitvoerende samenwerkingsakkoorden bij het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.