24 dec 2021 09:15

Benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

David Wiame wordt benoemd als lid van de Franstalige taalrol binnen de ombudsdienst voor de telecommunicatiesector. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.