24 dec 2021 09:15

COVID-19: verlenging van de subsidies voor de OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux drie ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de verlenging van de subsidies voor de OCMW's. 

Het eerste ontwerp betreft de verlenging van de subsidie 'COVID-19', toegekend aan de OCMW’s om materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening te bieden aan burgers die een (deel van) hun inkomen verloren omwille van de gezondheidscrisis en/of die financiële moeilijkheden kenden omwille van door de gezondheidscrisis veroorzaakte kosten.

Het tweede ontwerp betreft de verlenging van de subsidie 'ZOOM 18-25', toegekend aan de OCMW’s voor maatregelen voor studenten en jongeren onder de 25 jaar.

Het derde ontwerp betreft de subsidie voor psychologische hulp, toegekend aan de OCMW’s voor maatregelen inzake welzijn en psychologische hulp die voor de meest kwetsbaren tijdens het sociale isolement broodnodig was.

Alle subsidies worden verlengd met een periode van drie maanden, dat wil zeggen tot en met 31 maart 2022.

Het eerste ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het tweede en het derde ontwerp worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de Covid-19 crisis

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen