24 dec 2021 09:15

Dossier van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, een dossier van de Regie der Gebouwen goed.

Het gaat om de verlenging van de bezetting van het complex, gelegen in de rue des Bourgeois in Namen, voor een periode van drie jaar, vergezeld van een huurvermindering van 10%.