24 dec 2021 09:15

Niet-indexering van de remgeldplafonds van de radiofarmaceutische producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de niet-indexering beoogt van de remgeldplafonds van terugbetaalbare radiofarmaceutische producten op 1 januari 2022.

De regering heeft op voorstel van de Algemene Raad beslist dat de remgeldplafonds voor de terugbetaalbare radiofarmaceutische producten niet zouden worden geïndexeerd op 1 januari 2022. Aangezien het koninklijk besluit van 22 mei 2014 voorziet in een jaarlijkse indexering van rechtswege van de remgeldplafonds, moet voor deze niet-indexering in 2022 een wijzigingsbesluit worden opgesteld.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten