24 dec 2021 09:15

Wetenschapsbeleid : overheidsopdracht betreffende de verlenging in 2022 van de diensten van het platform voor langetermijnbewaring

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met het opstarten en de gunning van een overheidsopdracht betreffende de verlenging in 2022 van de diensten van het platform voor langetermijnbewaring, in het kader van de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

De POD Wetenschapsbeleid stelt voor om de lopende opdracht met de huidige opdrachtnemer (ATOS Belgium) met één jaar te verlengen (voor 2022). De bedoeling is om de continuïteit van de huidige dienstverlening met de bestaande infrastructuur te waarborgen, in afwachting van de gunning van een nieuwe opdracht dat de nieuwe geselecteerde dienstverlener in staat zal stellen de diensten van het platform voor de langetermijnbewaring operationeel te maken.