24 dec 2021 09:15

Dotatie 2021 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de jaarlijkse dotatie voor de uitgaven met betrekking tot de veiligheid die voortvloeien uit de organisatie van de Europese toppen en met betrekking tot preventie in het kader van de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel.

In 2021 wordt de jaarlijkse dotatie van 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als volgt verdeeld:

  • 35 miljoen euro voor de politiezones
  • 3 miljoen euro voor de MIVB
  • 14 miljoen euro voor de gemeentes
  • 3 miljoen euro voor het Centrum voor Cybersecurity van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2021 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel