24 dec 2021 09:15

Niet-indexering van de remgeldplafonds van de terugbetaalbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in de niet-indexering van de remgeldplafonds in de kosten van diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen die terugbetaalbaar zijn in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

De begrotingsdoelstelling werd vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds. Daarom strekt het ontwerp ertoe dat de remgeldplafonds van de vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen op 1 januari 2022 niet geïndexeerd zullen worden. Aangezien het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 voorziet in een jaarlijkse indexering van rechtswege van de remgeldplafonds, moet voor deze niet-indexering in 2022 een wijzigingsbesluit worden opgesteld.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen