24 dec 2021 09:15

Dotatie 2021 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie voor 2021 toekent om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren.

In het kader van de federale financiering van de lokale politie voorziet de algemene uitgavenbegroting 2021 in een dotatie van 8.188.000 euro om bepaalde initiatieven te stimuleren in de politiezones. Het ontwerp heeft als doel om deze dotatie te bevestigen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.