24 dec 2021 09:15

Subsidies NMBS en Infrabel voor 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en de NMBS gelden.

Het besluit van 21 december 2013 voorziet enkel in de financiering van de openbare dienstverleningstaken van de NMBS en Infrabel tot eind 2021. Het is noodzakelijk te voorzien in de verlenging van deze financiering vanaf 1 januari 2022. Het ontwerp van koninklijk besluit maakt de betaling van subsidies aan de NMBS en Infrabel mogelijk en zo zijn de kosten van hun openbare dienstverplichtingen in 2022 en de continuïteit in de uitvoering van hun openbare dienstopdrachten verzekerd. 

Het totale bedrag van de voorziene subsidies voor het jaar 2022 voor de NMBS en Infrabel bedraagt 3.253.198.000 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden - Subsidies voor het jaar 2022