24 dec 2021 09:15

Windparken op zee: ontwerp voor de uitbreiding van het 'Modular Offshore Grid' 

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van ministerieel besluit goed tot vaststelling van het ontwerp voor de uitbreiding van het 'Modular Offshore Grid' voor de 'Prinses Elisabeth Zone'.

Netbeheerder Elia heeft een gedetailleerd ontwerpdossier voor de uitbreiding van het offshore grid uitgewerkt, om de geplande nieuwe capaciteit aan windenergie met het vasteland te verbinden. België heeft namelijk beslist om de capaciteit van wind op zee te verdrievoudigen. De meest optimale manier om de aansluiting van maximum 3,5 GW offshore windenergie vanuit de Prinses Elisabeth Zone te voorzien is via een energie-eiland, uit het zicht van de Belgische kust, waarbij een aansluiting van 2,1 GW wordt voorzien via drie AC-onderstations en een aansluiting van 1,4 GW via een HVDC-station (High-Voltage Direct Current). Op deze manier kan de geproduceerde windenergie in de Prinses Elisabeth Zone aan land gebracht worden, en kan in de toekomst via hybride gebruik van deze infrastructuur een of meerdere interconnectoren aangesloten worden, zoals onderzeese stroomverbindingen vanuit Groot-Brittannië en Denemarken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.