24 dec 2021 09:15

Niet-indexering van de remgeldplafonds voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten en magistrale bereidingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot niet-indexering van de remgeldplafonds voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten en magistrale bereidingen op 1 januari 2022.

De begrotingsdoelstelling werd vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds. Daarom strekt het ontwerp ertoe dat de remgeldplafonds van de terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten en van de magistrale bereidingen op 1 januari 2022 niet zullen worden geïndexeerd. Aangezien het koninklijk besluit van 7 mei 1991 voorziet in een jaarlijkse indexering van rechtswege van de remgeldplafonds, moet voor deze niet-indexering in 2022 een wijzigingsbesluit worden opgesteld.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen