24 dec 2021 09:15

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies (CCB) in 2021. 

Het ontwerp betreft de verdere uitvoering van de indicatieve planning voor het jaar 2021, meer bepaald de afname van een bedrag van 322.980 euro in vastlegging en van 322.980 euro in vereffening van bijkomende kosten gemaakt door de departementen die bijdragen aan de civiele crisisbeheersmissies.

Door middel van die missies neemt België deel aan de diverse internationale inspanningen inzake preventie, oplossing, stabilisatie en post-conflict heropbouw in crisisgebieden.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer,  te dekken