24 dec 2021 09:15

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker ontwerpomzendbrief nr. 701 goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

De omzendbrief geeft informatie over de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2022 en 2023 en legt de personeelsenveloppes voor 2022 en de voorafbeelding van de enveloppes voor 2023 vast.