24 dec 2021 09:15

Instemming met twee internationale akten betreffende het treinverkeer via de Kanaaltunnel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met twee internationale akten betreffende het treinverkeer via de vaste kanaalverbinding.

Het gaat om de volgende akkoorden, gedaan te Brussel op 7 juli 2020:

  • overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk tot wijziging en aanvulling van de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het treinverkeer via de vaste kanaalverbinding en het protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993
  • bijzondere overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding

De twee overeenkomsten moeten een update mogelijk maken van de juridische rechtsbasis die het treinverkeer voor personen door de kanaaltunnel regelt. Ze wijzigen of vervangen respectievelijk de oorspronkelijke trilaterale overeenkomsten met betrekking tot het treinverkeer door de Kanaaltunnel om een juridische basis te verlenen aan het optreden van de overheid inzake veiligheid en controle op personen en goederen naar aanleiding van de exploitatie van een nieuw netwerk van personenvervoer door de Kanaaltunnel tussen het Verenigd Koninkrijk enerzijds en Frankrijk en België anderzijds.

Deze overeenkomsten waren aan vernieuwing toe. Sinds april 2019 werd het netwerk voor hogesnelheidstreinen die de Kanaaltunnel gebruiken, uitgebreid tot Nederland. Daarom was het absoluut noodzakelijk dat Nederland tot deze overeenkomsten kon toetreden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.