04 apr 2003 17:00

Ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten.

Het voorontwerp beantwoordt aan de verwachtingen van de foorreizigers. Het geeft hen een statuut, mutatis mutandis, vergelijkbaar met dat van de ambulanten via een soepel systeem tot machtiging van de activiteit. Het verleent hen tevens een beroepszekerheid bij middel van gemeentelijke reglementen gelijkwaardig aan deze van de markten. Dit voorontwerp werd voorbereid door de betrokken beroepssectoren. De Diensten van de Verenigingen voor Steden en Gemeenten werden eveneens geraadpleegd en er werd met hun opmerkingen rekening gehouden. (*) van 25 juni 1993