24 feb 2017 15:54

Amendement aan het voorontwerp van wet over de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Justitie Koen Geens, een ontwerp van amendement goed aan het voorontwerp van wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

Het voorontwerp van wet werd door de ministerraad van 23 december 2016 goedgekeurd en zet een Europese richtlijn om met als doel de verbetering van de samenhang en de vergelijkbaarheid van de niet-financiële informatie in de Europese Unie. Ze verplicht bepaalde grote ondernemingen om een verklaring van niet-financiële informatie op te stellen die minstens informatie bevat over milieuzaken, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. 

Het ontwerp van amendement voorziet in een rapporteringsverplichting voor niet-uitvoerende bestuurders bij ondernemingen waarover de overheid een controle uitoefent.

Aangezien vennootschappen, waarover de overheid een controlebevoegdheid heeft, gefinancierd worden met publieke middelen, zorgt het ontwerp ervoor dat deze vennootschappen voldoende transparantie bieden op het vlak van bedrijfsvoering en het remuneratiebeleid voor bestuurders.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.