24 feb 2017 15:54

Ministerraad van 24 februari 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 24 februari 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens een persconferentie kondigde de eerste minister eerst en vooral aan dat de ministerraad een reeks van beslissingen inzake gezondheid en sociale zaken heeft genomen. Het gaat onder meer over het medicomut-akkoord en de situatie van apothekers, maar vooral over het statuut van nationale solidariteit voor slachtoffers van terroristische aanslagen. Deze punten werden vervolgens meer in detail besproken door minster van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block.

Minister van Justitie Koen Geens gaf vervolgens meer uitleg over twee dossiers die vandaag zijn goedgekeurd, namelijk de omzetting van de richtlijn over het Europees onderzoeksbevel in strafzaken en de toewijzing van exploitatie voor het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. 

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo kondigde daarna verschillende bepalingen aan die verband houden met de uitbreiding van de minimale dienstverlening in telecommunicatie (telefoon en internet), maar ook met het gebruik van jammers.

Wat economie betreft, legde minister Kris Peeters kort uit dat de vennootschappen waarover de overheid een controlebevoegdheid heeft, voortaan verplicht worden om voldoende transparant te zijn over de bedrijfsvoering en het remuneratiebeleid voor bestuurders.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken legde vervolgens twee maatregelen uit over de aanpassing van de vreemdelingenwet betreffende onrechtmatige beroepen en de inning van retributies voor de vernieuwing van het bewijs van tijdelijk verblijf door gemeenten (max. 50 euro).

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus hebben de beslissing uitgelegd die de regering vandaag genomen heeft over de harmonisering van de regularisatie van studieperioden voor de berekening van het pensioen van ambtenaren, zelfstandigen en werknemers.

Tot slot prees de eerste minister het werk van staatssecretaris Elke Sleurs en verwelkomde hij de nieuwe staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking en Wetenschapsbeleid, Zuhal Demir.