24 feb 2017 15:54

Wijziging van diverse bepalingen betreffende het onderwijs in de Koninklijke Militaire School

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het onderwijs in de Koninklijke Militaire School. 

Het voorontwerp van wet heeft meerdere doelen:

  • de vorming aan de faculteit sociale en militaire wetenschappen van de Koninklijke Militaire School tot 4 jaar terug te brengen en de bijbehorende rendementsperiode te wijzigen
  • de vorming van master in de ingenieurswetenschappen of in de sociale of militaire wetenschappen, geheel of gedeeltelijk, in het Engels te kunnen verstrekken en een voorafgaande taalvereiste betreffende de kennis van het Engels voor het volgen van deze masters te bepalen
  • het individueel aangepast traject te implementeren door te voorzien in de mogelijkheid tot overdracht van studiepunten naar een volgend academiejaar voor de leerlingen van de Koninklijke Militaire School die vormingen volgen voor het behalen van een academische graad van bachelor of van master, en een deliberatiecommissie Defensie in te stellen bevoegd voor de professionele beoordeling van de kandidaat-militairen die academische  vormingen buiten Defensie volgen

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.