24 feb 2017 15:54

Instemming met de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol bij het internationaal verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977.

Het is in het belang van de maritieme veiligheid en de eerlijke concurrentie dat de Overeenkomst wordt bekrachtigd door lidstaten die vissersvaartuigen hebben die onder hun vlag varen en binnen het toepassingsgebied van de Overeenkomst vallen en in hun binnenwateren of territoriale zee dienst doen of vangsten aanlanden in hun haven.

Een gemeenschappelijk veiligheidsniveau wordt gecreëerd dat ertoe leidt dat vissersvaartuigen die in eenzelfde gebied dienst doen, op gelijke voet kunnen concurreren zonder dat de veiligheid in het geding komt.