24 feb 2017 15:54

Schadeloosstellingen voor het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken bij schade door buitengewone risico's in het buitenland

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat de schadeloosstellingen regelt ten voordele van het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken en de daarmee gelijkgestelde personen die buitengewone risico's lopen tijdens hun aanstelling op post in het buitenland of tijdens een dienstreis buiten België.

De schadeloosstellingen worden slechts toegekend wanneer de opgelopen schade niet valt onder het toepassingsgebied van een andere bestaande wettelijke regeling en enkel indien de schade opgelopen is in het land van aanstelling of in het land waar de dienstreis uitgevoerd wordt.

Het voorontwerp beoogt twee categorieën van buitengewone risico's:

  • oorlogen, oproer, agressie, aanslagen, terrorisme, rampen, tropische ziekten en ernstige infectieziekten
  • het risico uitgesloten te worden door de eigen verzekeringsmaatschappij van de waarborgen voorzien in de afgesloten levensverzekering of schuldsaldoverzekering omwille van de aanstelling op post of de dienstreis in het buitenland

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.