24 feb 2017 15:54

Wijziging van de elektriciteitswet om de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem te verbeteren - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat tot doel heeft om een aantal wijzigingen aan te brengen aan de elektriciteitswet om de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem te verbeteren. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Bij de evolutie van het elektriciteitssysteem komen er de laatste jaren alsmaar meer intermitterende productie-eenheden bij, wat leidt tot een grotere behoefte aan flexibiliteit. Net zoals de stijgende flexibiliteit van het klassieke productiepark en de beschikbare capaciteit aan de grenzen, kan de ontwikkeling van het vraagbeheer en van de elektriciteitopslag een oplossing bieden voor de stijgende behoefte aan flexibiliteit.

De deelname van de vraagflexibiliteit aan de elektriciteitsmarkten draagt bij tot de goede werking van de markten, de veiligheid van het net en de bevoorradingszekerheid. Het is dus belangrijk dat de belemmeringen voor de ontwikkeling ervan zoveel mogelijk worden beperkt. De huidige wetgeving vertaalt een marktontwerp waarbij het aanbod zich aanpast aan de vraag. Ze kent de eindafnemer niet het recht toe om zijn flexibiliteit zelf of via een tussenpersoon van zijn keuze toe te kennen, onafhankelijk van zijn energieleverancier. Dit voorontwerp heeft tot doel om de deelname van de vraag aan alle elektriciteitsmarkten mogelijk te maken, in het bijzonder de day-ahead markt en de intraday markt.

Het voorontwerp wil de opslag in het algemeen begunstigen en tariefprikkels geven om die opslag op niet-discriminerende en proportionele wijze aan te moedigen. Buiten de algemene definitie van de opslag, wordt het concept voor een opslaginstallatie voor elektriciteit aangesloten op het transmissienet of op de netten met een transmissiefunctie eveneens gedefinieerd, want het is één van de gekozen tools om in het algemeen belang meer flexibiliteit en beveiliging op de netten te bieden en dus een betere bevoorradingszekerheid te bieden. 

Het voorontwerp wordt aan het Overlegcomité voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1991 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt