24 feb 2017 15:54

Regie der Gebouwen: protocolakkoord over de verkoop van blok A van "Residence Palace" aan de EU

De ministerraad geeft op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon zijn goedkeuring aan het ontwerp van protocolakkoord tussen België en de Europese Gemeenschappen dat de toepasselijke termijnen voor het vaststellen van de modaliteiten van de verkoop van blok A van het "Residence Palace"-complex in Brussel. 

De Conventie van 19 maart 2008 voorziet dat de betrokken partijen binnen bepaalde termijnen overleg plegen over de modaliteiten van de verkoop van blok A van "Residence Palace" door België aan de Raad van de Europese Unie. 

De partijen hebben bij gezamenlijk akkoord vastgesteld dat de termijnen opgenomen in de Conventie onvoldoende zijn, gelet op de complexiteit van het project. Het ontwerp van protocolakkoord formaliseert de wijzigingen van de toepasselijke termijnen voor het vaststellen van de modaliteiten van de verkoop:

  • de partijen komen overeen om de risico's van het gebouw over te dragen van België naar de Raad vanaf 1 juli 2016
  • de partijen zetten de prijs stop ten laatste op 31 mei 2017, op basis van bindende contractuele bepalingen
  • de authentieke verkoopakte wordt ten laatste op 30 juni 2017 aan het Aankoopcomité voorgelegd

Ontwerp van protocolakkoord waarbij de artikelen 27-29 van de Conventie van 19 maart 2008 tussen de Belgische Staat en de Europese Gemeenschappen worden gewijzigd met betrekking tot de toepasselijke termijnen voor het vaststellen van de modaliteiten van de verkoop