24 feb 2017 15:54

Instemming met het bilateraal akkoord tussen België en Andorra voor de erkenning en uitwisseling van rijbewijzen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het bilateraal akkoord tussen België en Andorra voor de erkenning en uitwisseling van rijbewijzen. 

België en Andorra hebben op 1 april 2009 een bilateraal akkoord ondertekend dat de erkenning en uitwisseling van rijbewijzen regelt.

Volgens dit akkoord kan een Belgische inwoner in Andorra zijn geldig rijbewijs, wanneer hij voldoet aan de Andorrese voorwaarden, zonder bijkomend examen of visuele test inruilen voor een equivalent nationaal Andorrees rijbewijs. Dit volgens de equivalentietabel die tussen de partijen is overeengekomen. Omgekeerd geldt dit ook voor een Andorrees inwoner in België.