24 feb 2017 15:54

Instemming met het tweede protocol tot wijziging van het akkoord tussen België en de Raad van Europa inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met het tweede protocol tot wijziging en aanvulling van het aanvullend akkoord, gesloten tussen België en de Raad van Europa, bij het algemeen akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa.

In dit protocol werd overeengekomen dat naast het hoofd van het Bureau ook diens adjunct, of, onder bepaalde voorwaarden, een diplomaat die door een lidstaat van de Raad van Europa ter beschikking wordt gesteld van het Bureau te Brussel, zal kunnen genieten van een diplomatiek statuut. Tegelijk werd aan de personeelsleden van het Bureau te Brussel een vrijstelling bij eerste installatie toegekend.

Het tweede protocol, ondertekend in Brussel op 15 april 2016, tot wijziging en aanvulling van het Aanvullend akkoord, gesloten in Straatsburg op 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het Algemeen akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend in Parijs op 2 september 1949, verduidelijkt een aantal aspecten met betrekking tot de voorrechten en immuniteiten die door België aan het Bureau van de Raad van Europa worden toegekend met het oog op zijn goede werking.