24 feb 2017 15:54

Omzetting van de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de wetgeving in verband met de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties, aanpast.

Het voorontwerp van wet beoogt een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (de IMI-verordening). Het betreft in het bijzonder de wijziging van verscheidene verticale wetten teneinde de bepalingen van deze wetten die niet meer verenigbaar zijn met de richtlijn ten gevolge van het aannemen van de wijzigingsrichtlijn 2013/55/EU, te schrappen en aan te passen. Het voorontwerp van wet heeft als doel de richtlijn om te zetten voor de beroepen van architect, psycholoog, accountant, belastingconsulent, erkende boekhouder en fiscalist, landmeter-expert en vastgoedmakelaar. Dit voorontwerp vormt de derde pijler van het omzettingsproces op federaal niveau.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.