24 feb 2017 15:54

Instemming met de overeenkomst tussen België en Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met de overeenkomst tussen België en Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel.

De overeenkomst, ondertekend in Pretoria op 14 januari 2016, heeft tot doel op grond van wederkerigheid, het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Zuid-Afrikaanse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en omgekeerd van Belgen aangesteld in Zuid-Afrika te vergemakkelijken.

De overeenkomst wordt eerstdaags ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.