24 feb 2017 15:54

Nieuw concept van professionele evaluatie van de militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vadeput een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de professionele evaluatie van de militairen. 

Het voorontwerp van wet heeft tot doel wijzigingen aan te brengen aan de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht. Het legt de wettelijke basis voor een nieuw concept van professionele evaluatie van de militairen.

Dit evaluatiesysteem bestaat uit een combinatie van drie evaluaties:

  • de postevaluatie: hoe oefent een miliair zijn functie uit?
  • de statutaire evaluatie: bezit de militair de generieke gedragscompetenties die onmisbaar zijn voor de hoedanigheid van militair?
  • de evaluatie van het potentieel: identificatie en selectie van de talenten die nuttig zijn voor de organisatie en die de betrokkenen toelaten om een of meerdere functies uit te oefenen in een ander domein of op een hoger niveau.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.