24 jan 2014 17:46

Amendement bij het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van amendement goed bij het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. 

Het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie werd goedgekeurd door de ministerraad van 14 november 2013. Het ontwerp van amendement verduidelijkt dat elke apparatuur die voldoet aan de wettelijke verplichtingen (met name smartphones) geen obstakel kan vormen voor het efficiënt gebruik van het radiospectrum (met name 4G-diensten). Het amendement voorkomt zodoende dat fabrikanten, invoerders of verdelers het gebruik van hun apparatuur verhinderen op vergunde mobiele netwerken en/of spectrumbanden en daarmee het efficiënt gebruik van het radiospectrum in de weg staan.

Aangezien de penetratie van de mobiele datadienst een aandachtspunt is voor België in de context van de digitale agenda zoals opgevolgd door de Europese Commissie, is het belangrijk om aan de fabrikanten van toestellen het nodige signaal te geven.