02 dec 2011 10:59

Amendement diverse bepalingen

Prijsdaling van vergoedbare geneesmiddelen

Prijsdaling van vergoedbare geneesmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een amendement goed bij het voorontwerp van wet houdende diverse dringende bepalingen die de ministerraad op 28 november 2011 heeft goedgekeuird.  

 De farmaceutische bedrijven zullen tegen 12 januari 2012 een prijsdaling voorstellen van alle of sommige geneesmiddelen die overeenkomt met 1,95% van hun omzet in 2010. De daling mag niet meer dan 20% bedragen zodat de maatregel de concurrentie niet ontregelt. Ze moet op alle geneesmiddelenverpakkingen worden toegepast. Danzij de daling vanaf 1 april 2012 kan 52,129 miljoen euro worden bespaard.