21 feb 2014 19:30

Amendement in het kader van het eenheidsstatuut tussen werklieden en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van amendement goed op het wetsontwerp tot wijziging van het rustpernsioen en het overlevingspensioen en tot oprichting van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers.

Het ontwerp van amendement heeft als doel de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen  werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen op te heffen. Het ontwerp voert het akkoord van de sociale partners uit dat op 10 februari 2014 werd bereikt en dat in een advies van de Nationale Arbeidsraad werd omgezet.

Het betreft drie periodes:

  • periode tot 1 januari 2015 alle verschillen in behandeling die voortvloeien uit tewerkstellingsperiodes die in deze periode gelegen zijn, worden geïmmuniseerd. Deze verschillen moeten bijgevolg niet weggewerkt worden
  • van 1 januari 2015 tot 1 januari 2025: tijdens deze periode mogen geen nieuwe verschillen meer worden ingevoerd 
  • vanaf 1 januari 2025: voor tewerkstellingsperiodes na deze datum mogen geen verschillen in behandeling meer tussen werklieden en werknemers bestaan op het vlak van de aanvullende pensioenen